Vidíme hodnotu tam, kam se
ostatní nedívají nebo nechtějí

Ochrana osobních údajů

Ochranu údajů a soukromí bereme velmi vážně a dodržujeme platná národní a evropská ustanovení o ochraně údajů. Níže uvádíme nejdůležitější informace o tom, jak sbíráme, zpracováváme a používáme, včetně toho (a to zejména), jaké informace a osobní údaje uchováváme a co s nimi děláme.

1. Správce

Osoba zodpovědná za shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů na těchto webových stránkách je, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, “GDPR”), Vekolu Company s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČ: 13975196

2. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

3. Jak sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami

4. Vaše práva týkající se Vašich Osobních ůdajů

5. Cookies

6. Bezpečnost dat

7. Náš správce Osobních údajů

8.Vaše právo podat stížnost