Vidíme hodnotu tam, kam se
ostatní nedívají nebo nechtějí

O NÁS

Primárním posláním manažersko - investiční skupiny Vekolu Company je nalézání řešení složitých finančních a dluhových situací.
Ta musejí být rychlá a efektivní. Naší prioritou je problém vyřešit, nikoliv oddálit či postoupit na někoho jiného.

Zaměřujeme se především na dluhové konsolidace a jejich následné restrukturalizace jak pro fyzické, tak i právnické osoby. Nejsme standardizovaně korporátní.
Na každý problém hledíme individuální optikou, přičemž plně vnímáme jeho původ a charakter. Nejsme běžnou poradenskou společností.

Soustředíme se na obchodní případy s kapitálovou účastí od jednotek až po vyšší desítky milionů korun. Nadlimitní, ale perspektivní případy dovedeme syndykovaně financovat s partnery vyznávajícími podobnou obchodní filozofii. Pro potřebnou akceschopnost dáváme vždy přednost roli 100 % nebo majoritního vlastníka.

Jsme ti, kteří vidí hodnotu tam, kam se ostatní nechtějí nebo přestali dívat!

CO PŘINÁŠÍME

Do Vekolu Company, nedílné součásti finanční skupiny PRAG Investment Group, jsme transformovali silné finanční zázemí, funkční odborné znalosti,
přísnou firemní disciplínu, efektivní modely řešení a jejich kvalitní management. Věříme v akceschopnost, odpovědnost a tvořivost. Vždy však v intencích zákonů
a pravidel v právních mantinelech jurisdikce, kde podnikáme.

+ 0 let
zkušeností s problémovými
aktivy a jejich vypořádáním
+ 0
počet dluhových konsolidací
a restrukturalizací
+ 0 mil. Kč
objem dluhových konsolidací
a restrukturalizací
U každé transakce se snažíme o maximální akceleraci dostupného potenciálu navzdory detekovaným problémům.
Adam Kotrba, Managing Partner

NAŠE SLUŽBY

Fungujeme jako záchranná brzda či opora v případě potíží. Nabízíme rychlé strukturování kapitálu na řešení krizových situací pro podnikatele nebo právnické subjekty. Využíváme získané zkušenosti napříč třídou aktiv, sektorem a akvizicemi ohrožených dluhů. V kombinaci s paralelními znalostmi o trendech v oboru, oceňováním a regulací pragmaticky předvídáme veškeré možné scénáře, které mohou nastat. Reagujeme rychle, efektivně a s absolutním důrazem na vyřešení daného problému.

01
KRIZOVÉ FINANČNÍ ŘÍZENÍ
+

Změníme strukturu existujícího financování. Dluhy zkonsolidujeme, vyplatíme věřitele. Poskytneme dostatečný časový rámec díky prodloužení splatnosti úvěru. Zajistíme více likvidity pro případný další rozvoj.

02
RESTRUKTURALIZAČNÍ PROJEKTY
+

Vstupujeme do firem v různém stádiu krize, kde naplno využíváme znalosti krizového managementu. Eliminujeme odčerpávání kapitálu na splácení a obsluhu dluhů. Zapojujeme vlastní vysokou manažerskou intenzitu. Hledáme možné synergie v oblastech, kde již působíme.

03
MEZANINOVÉ FINANCOVÁNÍ
+

Dokrýváme stávající investiční kapitál na přechodnou dobu při zamítnutí dalšího bankovního financování u projektů s nemovitostí jako podkladovým aktivem. Projekt vždy prověřujeme po technické, právní a tržní stránce. To vše při zachování výkonného managementu projektu žadatelem.

04
DLUHOPISOVÉ EMISE A PROGRAMY
+

Aranžujeme externí jednorázové dluhopisové emise či komplexní dlouhodobé programy. Od prvotního nastrukturování, legislativní oporu, administrativu až po finální prodej a marketing.

MANAGEMENT

Naši zakladatelé, Adam Kotrba a Luboš Velebil, působí mnoho let v krizovém managementu, kde osobně řídili úspěšné stovky dluhových konsolidací a jednotky firemních restrukturalizací. Nedílnou součástí Vekolu Company je tým vlastních špičkových managerů a spolupracovníků.

Pojí nás společné hodnoty, vysoké nasazení, loajalita, profesionalita a vize. Naše zkušenosti a expertiza, které jsme během bezmála 12 let v oboru získali, jsou nejvyšší přidanou hodnotou. Tu promítáme do každého řešeného případu.

Adam Kotrba - Managing Partner

Adam Kotrba

MANAGING PARTNER

Jeho expertízou jsou více než dvanáctileté zkušenosti s tuzemským a zahraničním investičním, nemovitostním a transakčním trhem. Adam úspěšně absolvoval Behavioral Finance na Duke University of North Carolina a studium Financial Markets na Yale University.

Luboš Velebil

SENIOR PARTNER

Luboš disponuje mnohaletými zkušenostmi s řízením vlastních společností věnujících se především Distressed Real Estate Assets a Krizovému managementu. V současnosti studuje Master of Laws se specializací na Korporátní právo - správa a řízení společnosti na European Business School.

Luboš Velebil - Senior Partner

KONTAKT